دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آنالیز عددی در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18030 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18031 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18032 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18033 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
18034 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18035 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18036 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18037 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18038 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18039 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18040 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18041 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18042 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18043 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18044 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18045 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
18046 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18047 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18048 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18049 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18050 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
18051 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18052 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18053 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18054 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18055 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18056 روزانه دانشگاه شیراز فارس آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18057 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18058 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18059 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18060 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18061 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18062 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18063 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 27
18064 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18065 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18066 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18067 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
18068 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 14
18069 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 19
18070 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18071 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 16
18072 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18073 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18074 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18075 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18076 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18077 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18078 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18079 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 30
18290 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18291 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18292 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18293 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
18294 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18295 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18296 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18297 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 13
18298 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18299 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18300 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18301 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18302 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18303 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18304 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18305 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
18306 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18307 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18308 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18309 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18310 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18311 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18312 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18313 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18314 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18315 نوبت دوم دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
18316 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18317 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18318 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18319 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18320 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18321 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18322 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18323 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18422 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18423 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18424 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18425 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18426 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18427 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18428 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18429 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18430 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18497 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18498 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18512 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18513 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18534 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18535 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور