دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه ارومیه در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17845 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 20
17858 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 20
17913 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 20
17968 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 20
18031 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18161 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 10
18169 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 10
18205 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18245 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 10
18291 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18379 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18383 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18396 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18409 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18422 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه