دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اصفهان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17859 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 16
17914 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 9
17969 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18009 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18032 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18081 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18170 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 2
18206 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18246 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18277 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18292 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18325 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18384 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18397 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه