دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه الزهرا(س) - تهران در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17860 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
17915 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
17970 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
18010 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
18033 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
18137 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
18171 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
18207 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی فقط زن 1 فقط زن
18247 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
18278 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
18293 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
18361 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن