دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه ایلام در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17861 روزانه دانشگاه ایلام ایلام جبر آموزشی پژوهشی فقط زن 1 فقط زن
17862 روزانه دانشگاه ایلام ایلام جبر آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد
17916 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2
17971 روزانه دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد
18034 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18172 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام جبر آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد
18208 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 1
18248 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد
18294 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18385 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام جبر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18398 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18410 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه