دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه بجنورد در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17863 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 14
17917 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 35
17972 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
18035 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18082 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 14
18157 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 10