دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه بیرجند در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17865 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
17920 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
17975 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18036 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18083 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18114 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 5
18174 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 7
18210 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
18250 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18295 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18326 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2