دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه دامغان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17872 روزانه دانشگاه دامغان سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 18
17929 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
17981 روزانه دانشگاه دامغان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 8
18046 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18089 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 14
18127 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18138 روزانه دانشگاه دامغان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18180 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 2
18218 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2
18256 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1
18303 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18330 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18354 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18362 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 1