دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه زنجان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17874 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
17931 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 30
17982 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
18018 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 48
18181 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 2
18219 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18257 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1
18284 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5