دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه سمنان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17875 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 20
17932 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 20
18019 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18048 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18091 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 16
18128 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18139 روزانه دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18182 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 10
18220 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18285 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18304 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18331 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18355 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18363 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4