دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17876 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 25
17933 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 30
17983 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 18
18020 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18049 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18092 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 30
18140 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 12