دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید باهنر - کرمان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17879 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 14
17936 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 22
17985 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 22
18052 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18094 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18119 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 7
18130 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18143 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18153 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18158 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 17
18184 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18222 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
18259 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18306 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18333 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18347 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 3
18356 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18364 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18372 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18375 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 5