دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17850 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
17885 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 13
17940 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 11
17990 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 10
18023 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18057 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18098 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18121 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 7
18146 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18224 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 6
18262 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18335 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18349 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 3
18367 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4