دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17890 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 12
17944 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 12
17993 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 7
18024 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
18061 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18102 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 14
18133 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18382 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه