دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه قم در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17853 روزانه دانشگاه قم قم ریاضی محض آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
17895 روزانه دانشگاه قم قم جبر آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
17950 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17951 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
17997 روزانه دانشگاه قم قم هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
18067 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
18106 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
18107 روزانه دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
18193 نوبت دوم دانشگاه قم قم جبر آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
18231 نوبت دوم دانشگاه قم قم آنالیز آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
18232 نوبت دوم دانشگاه قم قم آنالیز آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
18268 نوبت دوم دانشگاه قم قم هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
18315 نوبت دوم دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
18341 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
18342 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد