دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه مراغه در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17903 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 10
17958 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18003 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 10
18073 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18198 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 5
18237 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2
18272 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18319 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5