دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه ملایر در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17904 روزانه دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 20
17959 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 20
18004 روزانه دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 10
18074 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18199 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 10
18238 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18273 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18320 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6