دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه کاشان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17896 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 14
17952 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
17998 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18068 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 14
18108 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18124 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 8
18148 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18194 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 7
18233 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18269 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18316 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18343 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18352 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18369 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2