دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رمز و کد در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18113 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18114 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 5
18115 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18116 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18117 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
18118 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 12
18119 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 7
18120 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 6
18121 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 7
18122 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18123 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
18124 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 8
18346 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 1
18347 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 3
18348 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 2
18349 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 3
18350 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18351 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
18352 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18438 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه