دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در ریاضی محض در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17845 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 20
17846 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17847 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 15
17848 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 9
17849 روزانه دانشگاه شیراز فارس ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 6
17850 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
17851 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
17852 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 19
17853 روزانه دانشگاه قم قم ریاضی محض آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
17854 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 18
17855 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 6
17856 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 45
18161 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 10
18162 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18163 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 6
18164 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3
18165 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
18166 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
18167 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 9
18379 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18380 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18381 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18382 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18502 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 20
18503 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 20