دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در ریاضی کاربردی در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18009 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18010 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
18011 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18012 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18013 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13
18014 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18015 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18016 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18017 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18018 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 48
18019 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18020 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18021 روزانه دانشگاه شیراز فارس ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18022 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 17
18023 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18024 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
18025 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
18026 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18027 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18028 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
18029 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
18277 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18278 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
18279 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18280 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18281 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18282 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18283 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18284 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18285 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18286 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18287 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18288 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18289 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18378 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18417 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18418 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18419 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18420 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18421 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18505 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18507 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18508 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18509 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18510 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18511 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18533 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور