دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در زنجان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17856 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 45
17874 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
17931 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 30
17982 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
18018 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 48
18079 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 30
18136 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18181 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 2
18219 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18257 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1
18284 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15