دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در ساختارهای جبر منطقی در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18157 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18158 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 17
18159 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18160 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18375 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18376 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18377 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18443 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18521 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 20