دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در لرستان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17900 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 9
17911 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 20
17955 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 12
18028 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
18125 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18195 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 2
18203 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 6
18234 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2
18288 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18353 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18394 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18406 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18421 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15