دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17856 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 45
18079 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 30
18136 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10