دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18161 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 10
18162 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18163 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 6
18164 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3
18165 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
18166 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
18167 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 9
18168 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 9
18169 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 10
18170 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 2
18171 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
18172 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام جبر آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد
18173 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 6
18174 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 7
18175 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین جبر آموزشی پژوهشی هر دو 3
18176 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 18
18177 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 5
18178 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 5
18179 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر جبر آموزشی پژوهشی هر دو 5
18180 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 2
18181 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 2
18182 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 10
18183 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
18184 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18185 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18186 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 3
18187 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18188 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 13
18189 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18190 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 3
18191 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 5
18192 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18193 نوبت دوم دانشگاه قم قم جبر آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
18194 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 7
18195 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 2
18196 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 3
18197 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18198 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 5
18199 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 10
18200 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 7
18201 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18202 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جبر آموزشی پژوهشی هر دو 11
18203 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 6
18204 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 6
18205 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18206 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18207 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی فقط زن 1 فقط زن
18208 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 1
18209 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 11
18210 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
18211 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18212 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18213 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2
18214 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
18215 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18216 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 4
18217 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
18218 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2
18219 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18220 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18221 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
18222 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
18223 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 1
18224 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 6
18225 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 4
18226 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 6
18227 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 6
18228 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 7
18229 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
18230 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 9
18231 نوبت دوم دانشگاه قم قم آنالیز آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
18232 نوبت دوم دانشگاه قم قم آنالیز آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
18233 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18234 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2
18235 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
18236 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
18237 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2
18238 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18239 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18240 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان و بلوچستان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 4
18241 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18242 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 4
18243 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18244 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18245 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 10
18246 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18247 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
18248 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد
18249 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18250 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18251 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18252 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18253 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18254 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
18255 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18256 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1
18257 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1
18258 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1 شرايط در انتهاي دفترچه
18259 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18260 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18261 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18262 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18263 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18264 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18265 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1
18266 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18267 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18268 نوبت دوم دانشگاه قم قم هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
18269 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18270 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18271 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18272 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18273 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18274 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18275 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18276 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18277 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18278 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
18279 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18280 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18281 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18282 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18283 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18284 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18285 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18286 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18287 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18288 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18289 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18290 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18291 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18292 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18293 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
18294 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18295 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18296 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18297 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 13
18298 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18299 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18300 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18301 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18302 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18303 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18304 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18305 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
18306 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18307 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18308 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18309 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18310 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18311 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18312 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18313 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18314 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18315 نوبت دوم دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
18316 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18317 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18318 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18319 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18320 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18321 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18322 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18323 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18324 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18325 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18326 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18327 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18328 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18329 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18330 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18331 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18332 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 1 شرايط در انتهاي دفترچه
18333 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18334 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18335 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18336 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18337 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18338 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18339 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18340 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18341 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
18342 نوبت دوم دانشگاه قم قم بهینه سازی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
18343 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18344 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18345 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18346 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 1
18347 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 3
18348 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 2
18349 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 3
18350 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18351 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
18352 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18353 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18354 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18355 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18356 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18357 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18358 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18359 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12
18360 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18361 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
18362 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18363 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18364 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18365 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18366 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18367 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18368 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18369 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18370 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18371 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18372 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18373 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18374 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18375 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18376 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18377 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 4