دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در همدان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17864 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 11
17904 روزانه دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 20
17919 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 16
17959 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 20
17974 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 7
18004 روزانه دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 10
18012 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18074 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18113 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 4
18173 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 6
18199 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 10
18209 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 11
18238 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18249 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18273 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18279 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18320 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18346 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 1