دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در هندسه (توپولوژی) در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17967 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
17968 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 20
17969 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
17970 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
17971 روزانه دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد
17972 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
17973 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
17974 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 7
17975 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
17976 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 11
17977 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
17978 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 9
17979 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 14
17980 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 15
17981 روزانه دانشگاه دامغان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 8
17982 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
17983 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 18
17984 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
17985 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 22
17986 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 9
17987 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 10
17988 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
17989 روزانه دانشگاه شیراز فارس هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
17990 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 10
17991 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 7
17992 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
17993 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 7
17994 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
17995 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
17996 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
17997 روزانه دانشگاه قم قم هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17998 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
17999 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18000 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 8
18001 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18002 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18003 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 10
18004 روزانه دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 10
18005 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
18006 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
18007 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 9
18008 روزانه دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 14
18244 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18245 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 10
18246 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18247 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن
18248 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد
18249 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18250 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18251 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18252 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18253 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18254 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
18255 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18256 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1
18257 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1
18258 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1 شرايط در انتهاي دفترچه
18259 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18260 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18261 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18262 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18263 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18264 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18265 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 1
18266 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18267 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18268 نوبت دوم دانشگاه قم قم هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
18269 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18270 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18271 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18272 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18273 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18274 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18275 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18276 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18409 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18410 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18411 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18412 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18413 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18414 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18415 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18416 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 15
18496 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18532 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزش محور هر دو 40 آموزش محور