دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18379 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18380 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18381 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18382 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18383 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18384 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18385 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام جبر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18386 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 26
18387 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 26 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18388 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18389 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18390 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 13 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18391 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18392 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18393 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18394 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18395 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18396 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18397 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18398 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18399 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 14
18400 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18401 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18402 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18403 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18404 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18405 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18406 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18407 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18408 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18409 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18410 پردیس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18411 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18412 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18413 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18414 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18415 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18416 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18417 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18418 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18419 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18420 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18421 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18422 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18423 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18424 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18425 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18426 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18427 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18428 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18429 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18430 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18431 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18432 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18433 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18434 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18435 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18436 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18437 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18438 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18439 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18440 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18441 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18442 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18443 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه