دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پیام نور در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
18463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
18464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
18465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
18466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
18467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
18468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
18469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
18470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
18471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 15
18472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15