دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کرمان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17879 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 14
17905 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 12
17910 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 6
17923 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
17936 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 22
17962 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 35
17985 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 22
18005 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
18039 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18052 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18076 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18094 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18111 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18119 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 7
18130 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18143 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18149 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18153 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18158 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 17
18184 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18213 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 2
18222 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
18259 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18298 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18306 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18333 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18347 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رمز و کد آموزشی پژوهشی هر دو 3
18356 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18364 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18372 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18375 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18408 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18429 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18492 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18508 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18528 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزش محور هر دو 40 آموزش محور