دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کهگلویه و بویر احمد در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17907 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
17964 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 18
18007 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 9
18077 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18201 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18242 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 4
18275 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 3
18322 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3