دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در گیلان در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17855 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی محض آموزشی پژوهشی هر دو 6
17899 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 7
17954 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5
18000 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 8
18027 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18070 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18109 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 17
18378 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
18393 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18405 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18420 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18427 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18511 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18512 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18516 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18533 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضی کاربردی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور