دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزشی پژوهشی در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18905 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 17
18906 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18907 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
18908 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18909 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18910 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18911 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
18912 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
18913 روزانه دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
18914 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18915 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
18916 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18917 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18918 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
18919 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
18920 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
18921 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 23
18922 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18923 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
18924 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18925 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
18926 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18927 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18928 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18929 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
18930 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18931 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18932 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18933 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
18934 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18935 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
18936 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18937 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
18938 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18939 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18940 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مخصوص پرسنل پايور نيروي دريايي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد ارتش جمهوري اسلامي ايران مي باشد. -
18941 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
18942 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
18943 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18944 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
18945 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
18946 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
18947 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18948 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18949 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18950 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18951 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18952 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
18953 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18954 روزانه دانشگاه تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
18955 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18956 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
18957 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18958 روزانه دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 16
18959 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18960 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
18961 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18962 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18963 روزانه دانشگاه شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
18964 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18965 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18966 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18967 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
18968 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 22
18969 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18970 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18971 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18972 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18973 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
18974 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18975 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18976 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18977 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
18978 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18979 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
18980 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 9
18981 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 8
18982 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 13
18983 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
18984 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 13
18985 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 12
18986 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 14
18987 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 7
18988 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 10
18989 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 2 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
18990 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 6
18991 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افا (استتار، فریب و اختفا) آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
18992 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی نانو فناوری نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين
18993 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نانو فناوری نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
18994 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18995 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی فتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18996 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
18997 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين
18998 روزانه دانشگاه تهران تهران نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
18999 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19000 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19001 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19002 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19003 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19004 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19005 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19006 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19007 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19008 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19009 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19010 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
19011 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19012 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19013 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19014 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19015 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19016 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19017 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19018 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19020 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19021 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19022 نوبت دوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19023 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19024 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19025 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19026 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19027 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19028 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19029 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19030 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19031 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19032 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19033 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19034 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19035 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
19036 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19037 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19038 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19039 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19040 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19041 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19042 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19043 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19044 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19045 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19046 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19047 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 1
19048 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 1
19049 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
19050 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 5
19051 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 9
19052 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 4
19053 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 10
19054 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 1
19055 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افا (استتار، فریب و اختفا) آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19056 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی نانو فناوری نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين
19057 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19058 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين
19059 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19060 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19061 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19069 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19070 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19071 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19072 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19073 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19074 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19075 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19076 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19077 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19078 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19079 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19080 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19081 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19082 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19083 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19084 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19085 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19086 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19087 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19088 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19089 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19090 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19091 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19092 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19093 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19094 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19095 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 15
19096 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19097 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19098 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19099 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19100 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19101 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19102 مشترک دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 تحصيل پرديس دانشكدههاي فني آمريكا - شرايط در انتهاي دفترچه - محل مشترك با دانشگاه اينديانا - پردو در كشور
19103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
19104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
19105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
19106 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
19107 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
19108 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19109 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19110 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19111 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19112 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19113 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
19114 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19115 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19116 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19117 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19118 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19119 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19120 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19121 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19122 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19123 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19124 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19125 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19126 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19127 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19128 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19129 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19130 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19131 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19132 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19133 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19134 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19135 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19136 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19137 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19138 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19139 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19140 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19141 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19142 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان و بلوچستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19143 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19144 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19145 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19146 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19147 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19148 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19149 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19150 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19151 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19152 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19153 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19154 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19162 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19163 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19164 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19165 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 11
19166 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 18
19167 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19168 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19169 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19170 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19171 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني در وزارت آموزش و پرورش
19172 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19173 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19174 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 14
19175 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19176 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19177 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19178 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19179 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 14
19180 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 24
19181 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19182 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
19183 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19184 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19185 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 24
19186 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19187 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19188 روزانه دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 17
19189 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 21
19190 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19191 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19192 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده بهره برداري ايمن شبكه
19193 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19194 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19195 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
19196 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19197 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 11
19198 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19199 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19200 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19201 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19202 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19203 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19204 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19205 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
19206 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19207 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19208 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19209 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 19
19210 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19211 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19212 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19213 روزانه دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19214 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
19215 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19216 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19217 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19218 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19219 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4
19220 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19221 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راهآهن برقی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
19222 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19223 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19224 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
19225 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
19226 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19227 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19228 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
19229 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
19230 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 10
19231 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19232 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 3
19233 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 12
19234 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 1
19235 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 5
19236 روزانه دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 3
19237 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19238 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
19239 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
19240 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19241 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19242 روزانه دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19243 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19244 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
19245 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
19246 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 5
19247 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6
19248 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19249 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
19250 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19251 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19252 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19253 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19254 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19255 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2
19256 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19257 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2
19258 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19260 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
19261 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
19262 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
19263 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19264 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19265 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19266 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19267 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19268 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2
19269 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19270 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده بهره برداري ايمن شبكه
19271 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 11
19272 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19273 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19274 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19275 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19276 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19277 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19278 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19279 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19280 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
19281 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19282 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19283 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
19284 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19285 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19286 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19287 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19288 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 3
19289 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 2
19290 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19291 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 1 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19292 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19293 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
19294 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 3
19295 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19296 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4
19297 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 1
19298 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 2
19299 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19300 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
19301 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19302 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19303 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19304 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
19305 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2
19306 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19307 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19313 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19314 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19315 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19316 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19317 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19318 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19319 پردیس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19320 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19321 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19322 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19323 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19324 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19325 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19326 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19327 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19328 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19329 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19330 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19331 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19332 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19333 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19334 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19335 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19336 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19337 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19338 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19339 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19340 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19341 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19342 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19343 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19344 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19346 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19347 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19348 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19349 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19350 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19360 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19361 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19367 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19368 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19369 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19370 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19377 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19378 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19379 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19380 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19381 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19382 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19383 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19384 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19385 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19386 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19388 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19389 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19390 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19391 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19392 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19393 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19394 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19395 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19396 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19397 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19399 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19411 روزانه دانشگاه اراک مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19412 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19413 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19414 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19415 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19416 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19417 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19418 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19419 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني در وزارت آموزش و پرورش
19420 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19421 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19422 روزانه دانشگاه تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19423 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19424 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19425 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19426 روزانه دانشگاه زنجان زنجان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 14
19427 روزانه دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 16
19428 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19429 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
19430 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19431 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19432 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19433 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 14
19434 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19435 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19436 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19437 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19438 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19439 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 11
19440 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19441 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19442 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 15
19443 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19444 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
19445 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19446 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19447 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19448 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
19449 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19450 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19451 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19452 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19453 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19454 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19455 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19456 روزانه دانشگاه ملایر همدان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19457 روزانه دانشگاه یزد یزد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19458 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19459 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19460 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19461 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19462 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19463 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19464 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19465 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19466 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1
19467 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1
19468 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19469 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19470 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19471 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19472 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19474 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19475 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19476 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19477 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19478 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
19479 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19480 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19481 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19482 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19483 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19484 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1
19485 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19486 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19490 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19491 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19492 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19493 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19494 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19495 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19496 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19497 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19498 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19499 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19500 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19501 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19502 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19503 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19504 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19505 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19507 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19508 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19509 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19510 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19511 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19512 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19513 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19514 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19515 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19519 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12
19520 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12
19521 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19522 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19523 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19524 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7
19525 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19526 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19527 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19528 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18
19529 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18
19530 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
19531 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19532 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7
19533 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19534 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12
19535 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 11
19536 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 11
19537 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 16
19538 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19539 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 15
19540 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19541 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3
19542 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19543 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19544 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18
19545 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19546 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 ويژه شاغلين در نهاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19547 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7
19548 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19549 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3
19550 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19551 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
19552 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19553 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19554 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19555 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19556 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19557 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5
19558 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19559 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19560 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19561 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3
19562 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19563 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19564 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19565 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 14
19566 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19567 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19568 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19569 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19570 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
19571 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5
19572 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19573 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 1
19574 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19575 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
19577 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19578 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19579 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19580 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19581 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19582 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19583 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19584 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19585 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19586 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19587 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19588 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 20
19589 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 20
19590 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 20
19591 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19593 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19594 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19595 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 16
19596 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10
19597 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 13
19598 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19599 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19600 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19601 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19602 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19603 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 15
19604 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4
19605 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 18
19606 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 24
19607 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
19608 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19609 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 22
19610 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19611 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19612 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19613 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 26
19614 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19615 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7
19616 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 29
19617 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10
19618 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 14
19619 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 21
19620 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 30
19621 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 24
19622 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 18
19623 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19624 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19625 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19626 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 11
19627 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد.
19628 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19629 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 ويژه شاغلين در نهاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19630 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19631 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19632 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 13
19633 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19634 روزانه دانشگاه ملایر همدان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19635 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19636 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 43
19637 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 3
19638 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19639 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 6
19640 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 9
19641 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19642 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات - مخابرات امن آموزشی پژوهشی هر دو 4 پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن
19643 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19644 روزانه دانشگاه تهران تهران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19645 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19646 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 16 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19647 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی صدا آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19648 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی  تهران مخابرات امنیتی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19649 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3
19650 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5
19651 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19652 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19653 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19654 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19655 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19656 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5
19657 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19658 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19659 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5
19660 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4
19661 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19662 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
19663 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19664 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7
19665 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10
19666 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7
19667 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 15
19668 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19669 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19670 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19671 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
19672 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5
19673 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3
19674 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 1
19675 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19676 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 21
19677 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
19678 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
19679 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19680 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات - مخابرات امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن
19681 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19682 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19683 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19684 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی صدا آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
19689 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19690 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19691 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19692 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19693 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19694 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19695 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19696 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19697 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19698 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19699 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19700 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19701 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19702 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 43 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19703 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19704 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 11 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19705 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
19706 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
19707 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19708 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19709 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19710 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19711 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19712 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19713 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19714 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19715 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19716 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19717 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19718 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19719 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19720 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19721 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19722 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19723 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19724 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19725 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19726 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 20
19727 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19732 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
19733 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
19734 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 16
19735 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13
19736 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19737 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5 كنترل(سيستمهاي كنترل) پذيرش با عنوان مهندسي برق-
19738 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 پذيرش با عنوان مهندسي برق-كنترل (اتوماسيون صنعتي)
19739 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19740 روزانه دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
19741 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
19742 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
19743 روزانه دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19744 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19745 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
19746 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19747 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19748 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12
19749 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19750 روزانه دانشگاه شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 14
19751 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19752 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 14
19753 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19754 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 3 پذيرش با عنوان مهندسي برق - كنترل (اتوماسيون صنعتي)
19755 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15 پذيرش با عنوان مهندسي برق - سيستمهاي كنترل
19756 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق کنترل - مهندسی سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4 پذيرش با عنوان مهندسي برق - مهندسي سيستم
19757 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 18
19758 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 28
19759 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19760 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 17
19761 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19762 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19763 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
19764 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19765 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 18
19766 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19767 روزانه دانشگاه قم قم کنترل آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
19768 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
19769 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19770 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19771 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19772 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
19773 روزانه دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12
19774 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل و علایم آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
19775 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 3
19776 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19777 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
19778 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19779 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19780 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5 كنترل(سيستمهاي كنترل) پذيرش با عنوان مهندسي برق-
19781 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 كنترل(اتوماسيون صنعتي) پذيرش با عنوان مهندسي برق-
19782 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19783 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19784 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 1
19785 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19786 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19787 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
19788 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19789 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
19790 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 2 پذيرش با عنوان مهندسي برق - كنترل (اتوماسيون صنعتي)
19792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13 پذيرش با عنوان مهندسي برق - سيستمهاي كنترل
19793 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق کنترل - مهندسی سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 پذيرش با عنوان مهندسي برق - مهندسي سيستم
19794 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
19795 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 14
19796 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19797 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
19798 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19799 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19800 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19801 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
19802 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 1
19803 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 2
19804 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19807 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19808 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5 كنترل(سيستمهاي كنترل) - محل تحصيل پذيرش با عنوان مهندسي برق- پرديس خودگردان دانشگاه
19809 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 (اتوماسيون صنعتي) - محل تحصيل پرديس پذيرش با عنوان مهندسي برق-كنترل خودگردان دانشگاه
19810 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
19811 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19812 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19813 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 28 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19814 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19815 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19816 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19817 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19818 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19819 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19820 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19821 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19822 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19823 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19824 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19825 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19826 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19827 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19828 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19829 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19830 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19831 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19832 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19833 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19835 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19836 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19837 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19838 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19839 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19840 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19841 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19842 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19843 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
19844 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19845 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19846 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19847 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19848 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19849 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19850 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 11
19851 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19852 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 13
19853 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19854 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19855 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 5
19856 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19857 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19858 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19859 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19860 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19861 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19862 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19863 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19864 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19865 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19866 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19867 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19868 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19869 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19870 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19871 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19872 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19873 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 1
19875 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19876 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19877 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19878 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
19879 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
19880 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19882 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19883 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19884 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19885 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19889 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19890 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19891 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19892 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19893 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19894 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19895 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19896 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19897 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19898 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19899 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19900 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19901 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19902 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19903 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19904 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19905 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19906 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19907 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19908 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19909 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19910 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19911 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19912 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19913 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19914 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19915 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19916 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19917 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19918 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
19919 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19920 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19921 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20