دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19411 روزانه دانشگاه اراک مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19412 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19413 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19414 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19415 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19416 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19417 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19418 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19419 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني در وزارت آموزش و پرورش
19420 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19421 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19422 روزانه دانشگاه تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19423 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19424 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19425 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19426 روزانه دانشگاه زنجان زنجان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 14
19427 روزانه دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 16
19428 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19429 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
19430 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19431 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19432 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19433 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 14
19434 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19435 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19436 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19437 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19438 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19439 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 11
19440 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19441 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19442 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 15
19443 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19444 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
19445 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19446 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19447 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19448 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
19449 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19450 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19451 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19452 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19453 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19454 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19455 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19456 روزانه دانشگاه ملایر همدان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19457 روزانه دانشگاه یزد یزد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19458 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19459 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19460 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19461 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19462 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19463 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19464 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19465 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19466 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1
19467 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1
19468 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19469 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19470 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19471 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19472 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19474 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19475 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19476 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19477 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19478 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
19479 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19480 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19481 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19482 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19483 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19484 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1
19485 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19486 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19487 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19488 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
19489 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19490 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19491 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19492 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19493 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19494 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19495 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19496 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19497 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19498 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19499 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19500 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19501 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19502 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19503 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19504 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19505 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19507 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19508 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19509 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19510 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19511 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19512 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19513 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19514 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19515 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19516 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19517 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
19518 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور