دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در بیوالکتریک در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19835 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19836 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19837 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19838 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19839 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19840 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19841 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19842 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19843 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
19844 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19845 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19846 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19847 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19848 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19849 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19850 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 11
19851 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19852 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 13
19853 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19856 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19857 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19858 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19859 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19860 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19861 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19862 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19863 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19864 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19865 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19866 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19867 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19868 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19869 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19870 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19871 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19874 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19875 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19876 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19877 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19878 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
19879 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
19880 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19882 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19883 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19884 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19885 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19888 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور