دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18905 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 17
18906 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18907 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
18908 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18909 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18910 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18911 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
18912 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
18913 روزانه دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
18914 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18915 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
18916 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18917 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18918 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
18919 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
18920 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
18921 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 23
18922 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18923 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
18924 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18925 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 14
18926 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18927 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18928 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18929 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
18930 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18931 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18932 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18933 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
18934 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18935 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
18936 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18937 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
18938 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18939 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18940 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مخصوص پرسنل پايور نيروي دريايي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد ارتش جمهوري اسلامي ايران مي باشد. -
18941 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
18942 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
18943 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18944 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
18945 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
18946 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
18947 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18948 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18949 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18950 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18951 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18952 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
18953 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18954 روزانه دانشگاه تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
18955 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
18956 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
18957 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18958 روزانه دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 16
18959 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18960 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
18961 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18962 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18963 روزانه دانشگاه شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 11
18964 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18965 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18966 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18967 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
18968 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 22
18969 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18970 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18971 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
18972 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
18973 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
18974 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18975 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18976 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
18977 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
18978 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
18979 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
18980 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 9
18981 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 8
18982 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 13
18983 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
18984 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 13
18985 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 12
18986 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 14
18987 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 7
18988 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 10
18989 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 2 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
18990 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 6
18991 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افا (استتار، فریب و اختفا) آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
18992 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی نانو فناوری نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين
18993 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نانو فناوری نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
18994 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
18995 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی فتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
18996 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
18997 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل دانشكده مهندسي فناوريهاي نوين
18998 روزانه دانشگاه تهران تهران نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
18999 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19000 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19162 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19163 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19164 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19165 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 11
19166 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 18
19167 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19168 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19169 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19170 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19171 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني در وزارت آموزش و پرورش
19172 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19173 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19174 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 14
19175 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19176 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19177 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19178 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19179 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 14
19180 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 24
19181 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19182 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
19183 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19184 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19185 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 24
19186 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19187 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19188 روزانه دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 17
19189 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 21
19190 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19191 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19192 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده بهره برداري ايمن شبكه
19193 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19194 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19195 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
19196 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19197 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 11
19198 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19199 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19200 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19201 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19202 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19203 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19204 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19205 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
19206 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19207 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19208 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19209 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 19
19210 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19211 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19212 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19213 روزانه دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19214 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
19215 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19216 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19217 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19218 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19219 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 4
19220 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19221 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران راهآهن برقی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
19222 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19223 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19224 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
19225 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
19226 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19227 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19228 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 انرژي - محل تحصيل دانشكده مهندسي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي سيستمهاي انرژي
19229 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
19230 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 10
19231 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي
19232 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی- مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 3
19233 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 12
19234 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 1
19235 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 5
19236 روزانه دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 3
19237 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19238 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
19239 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1
19240 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19241 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19242 روزانه دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19243 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19244 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران گداخت هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
19245 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
19246 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 5
19247 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6
19248 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19249 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
19250 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19411 روزانه دانشگاه اراک مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19412 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19413 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19414 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19415 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19416 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19417 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19418 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19419 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني در وزارت آموزش و پرورش
19420 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19421 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19422 روزانه دانشگاه تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19423 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19424 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19425 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19426 روزانه دانشگاه زنجان زنجان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 14
19427 روزانه دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 16
19428 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19429 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
19430 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19431 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19432 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19433 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 14
19434 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19435 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
19436 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19437 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19438 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19439 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 11
19440 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19441 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
19442 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 15
19443 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19444 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
19445 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19446 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19447 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19448 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
19449 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
19450 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19451 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19452 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19453 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 8
19454 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19455 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19456 روزانه دانشگاه ملایر همدان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 12
19457 روزانه دانشگاه یزد یزد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19519 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12
19520 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12
19521 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19522 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19523 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19524 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7
19525 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19526 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19527 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19528 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18
19529 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18
19530 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
19531 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19532 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7
19533 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19534 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12
19535 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 11
19536 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 11
19537 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 16
19538 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19539 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 15
19540 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19541 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3
19542 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19543 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19544 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18
19545 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19546 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 ويژه شاغلين در نهاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19547 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7
19548 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19549 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3
19550 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19551 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19593 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19594 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19595 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 16
19596 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10
19597 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 13
19598 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19599 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19600 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19601 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19602 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19603 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 15
19604 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4
19605 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 18
19606 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 24
19607 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
19608 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19609 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 22
19610 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19611 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19612 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19613 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 26
19614 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19615 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7
19616 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 29
19617 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10
19618 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 14
19619 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 21
19620 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 30
19621 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 24
19622 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 18
19623 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19624 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19625 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19626 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 11
19627 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد.
19628 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19629 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 ويژه شاغلين در نهاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19630 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19631 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19632 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 13
19633 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19634 روزانه دانشگاه ملایر همدان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19635 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19636 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 43
19637 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 3
19638 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19639 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 6
19640 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 9
19641 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19642 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات - مخابرات امن آموزشی پژوهشی هر دو 4 پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن
19643 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19644 روزانه دانشگاه تهران تهران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19645 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19646 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 16 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19647 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی صدا آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19648 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی  تهران مخابرات امنیتی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19732 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7
19733 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
19734 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 16
19735 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 13
19736 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19737 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5 كنترل(سيستمهاي كنترل) پذيرش با عنوان مهندسي برق-
19738 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 پذيرش با عنوان مهندسي برق-كنترل (اتوماسيون صنعتي)
19739 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19740 روزانه دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
19741 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
19742 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
19743 روزانه دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19744 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19745 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
19746 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19747 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 8
19748 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12
19749 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19750 روزانه دانشگاه شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 14
19751 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 5
19752 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 14
19753 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19754 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اتوماسیون صنعتی آموزشی پژوهشی هر دو 3 پذيرش با عنوان مهندسي برق - كنترل (اتوماسيون صنعتي)
19755 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15 پذيرش با عنوان مهندسي برق - سيستمهاي كنترل
19756 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق کنترل - مهندسی سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4 پذيرش با عنوان مهندسي برق - مهندسي سيستم
19757 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 18
19758 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 28
19759 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19760 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 17
19761 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19762 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19763 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 15
19764 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19765 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 18
19766 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 9
19767 روزانه دانشگاه قم قم کنترل آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
19768 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 4
19769 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19770 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
19771 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19772 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 10
19773 روزانه دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 12
19774 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل و علایم آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19835 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19836 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19837 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19838 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19839 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19840 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19841 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19842 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19843 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
19844 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19845 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19846 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19847 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19848 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19849 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 12
19850 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 11
19851 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19852 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 13
19853 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19854 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
19855 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19889 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19890 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19891 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19892 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19893 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19894 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19895 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19896 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19897 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19898 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19899 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19900 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19901 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19902 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19903 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4