دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در زنجان در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19179 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 14
19262 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
19319 پردیس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19380 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19426 روزانه دانشگاه زنجان زنجان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 14
19467 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19743 روزانه دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
19784 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19841 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19861 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 1