دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سیستان و بلوچستان در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18959 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19142 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان و بلوچستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19178 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19181 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19261 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19428 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19529 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19606 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 24