دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سیستم های قدرت در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19162 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19163 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19164 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19165 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 11
19166 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 18
19167 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19168 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19169 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19170 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19171 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 ويژه فرهنگيان شاغل رسمي يا پيماني در وزارت آموزش و پرورش
19172 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19173 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19174 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 14
19175 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19176 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19177 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19178 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19179 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 14
19180 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 24
19181 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19182 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
19183 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19184 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19185 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 24
19186 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19187 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19188 روزانه دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 17
19189 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 21
19190 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19191 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19192 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده بهره برداري ايمن شبكه
19193 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19194 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19195 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
19196 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19197 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 11
19198 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19199 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19200 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19201 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19202 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19203 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19204 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19205 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
19206 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12
19207 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19208 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19209 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 19
19210 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13
19211 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19212 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19213 روزانه دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19214 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
19251 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19252 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19253 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19254 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19255 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2
19256 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19257 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2
19258 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19260 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
19261 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
19262 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
19263 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19264 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19265 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19266 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 9
19267 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19268 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2
19269 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19270 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل اجراي پروژه پژوهشكده بهره برداري ايمن شبكه
19271 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 11
19272 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19273 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19274 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8
19275 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19276 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 6
19277 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19278 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4
19279 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19280 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 1
19281 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19282 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5
19283 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
19308 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19309 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
19310 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19313 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19314 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7
19315 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19316 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19317 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19318 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19319 پردیس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19320 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19321 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19322 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19323 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19324 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19325 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19326 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19327 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19328 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19329 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19330 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19331 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19344 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19346 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19347 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19348 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19349 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19350 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19360 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19361 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19367 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19368 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19369 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19370 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19377 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19378 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19379 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19380 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19381 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19382 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19383 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19384 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19385 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19386 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19388 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19389 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19390 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19391 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19392 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19393 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19394 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19395 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19396 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19397 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19407 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19408 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
19409 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور هر دو 40 آموزش محور