دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19106 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
19107 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
19108 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19109 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19110 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19111 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19112 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19113 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
19114 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19115 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19116 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19117 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19118 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19119 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19120 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19121 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19122 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19123 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19124 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19125 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19126 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19127 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19128 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19129 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19130 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19131 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19132 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19133 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19134 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19135 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19136 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19137 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19138 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19139 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19140 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19141 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19142 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان و بلوچستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19143 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19144 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19145 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19146 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19147 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان افزاره های میکرو و نانو الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19148 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19149 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19150 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19151 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19152 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19153 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
19154 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستم های الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19344 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19346 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19347 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19348 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19349 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19350 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19360 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19361 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19367 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19368 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19369 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19370 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19377 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19378 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19379 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19380 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19381 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19382 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19383 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19384 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19385 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19386 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19388 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19389 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19390 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19391 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19392 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19393 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19394 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19395 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19396 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19397 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19399 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی سامانه های برقی حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی انرژی های تجدیدپذیر آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19503 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19504 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19505 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19506 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19507 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19508 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19509 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19510 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19511 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19512 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19513 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19514 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19515 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19705 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
19706 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
19707 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19708 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19709 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19710 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19711 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19712 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19713 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19714 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19715 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19716 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19717 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19718 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19719 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19720 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19721 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19722 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19723 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19724 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19725 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19726 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 20
19727 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19817 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19818 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19819 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19820 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19821 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19822 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19823 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19824 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19825 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19826 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19827 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19828 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19829 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19830 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19831 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19832 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
19833 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19878 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
19879 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
19880 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19881 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19882 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19883 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19884 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19885 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
19887 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19920 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19921 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20