دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مخابرات میدان و موج در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19519 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12
19520 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12
19521 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19522 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19523 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19524 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7
19525 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19526 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19527 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19528 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18
19529 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18
19530 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
19531 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19532 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7
19533 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19534 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12
19535 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 11
19536 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 11
19537 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 16
19538 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19539 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 15
19540 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19541 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3
19542 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19543 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19544 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18
19545 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19546 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 ويژه شاغلين در نهاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19547 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7
19548 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19549 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3
19550 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19552 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19553 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19554 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19555 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19556 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19557 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5
19558 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19559 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19560 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19561 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3
19562 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19563 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19564 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8
19565 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 14
19566 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19567 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19568 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 4
19569 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 13
19570 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
19571 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5
19572 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2
19573 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 1
19574 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 6
19576 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19577 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19578 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19579 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19580 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19581 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19582 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19583 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19584 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19585 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19586 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19588 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 20
19589 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 20
19590 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 20
19591 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی هر دو 20
19592 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزش محور هر دو 40 آموزش محور