دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مرکزی در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19162 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19173 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 3
19189 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 21
19251 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 10
19370 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی هر دو 20
19399 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
19404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
19405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19739 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 11
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19882 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19889 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19904 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6