دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مهندسی راکتور در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19245 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
19246 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 5
19247 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6
19248 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19249 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي مدرك فارغالتحصيلي مهندسي هستهاي -
19304 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1
19305 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 2
19306 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
19342 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19343 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه