دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19593 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19594 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19595 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 16
19596 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10
19597 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 13
19598 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19599 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19600 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19601 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19602 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19603 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 15
19604 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4
19605 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 18
19606 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 24
19607 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
19608 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19609 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 22
19610 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19611 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19612 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19613 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 26
19614 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19615 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7
19616 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 29
19617 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10
19618 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 14
19619 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 21
19620 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 30
19621 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 24
19622 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 18
19623 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19624 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19625 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12
19626 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 11
19627 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد.
19628 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 ويژه شاغلين در آجا و ساحفاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19629 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 ويژه شاغلين در نهاجا - شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19630 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19631 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19632 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 13
19633 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19634 روزانه دانشگاه ملایر همدان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19635 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19636 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 43
19637 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 3
19638 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19639 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 6
19640 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 9
19641 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19642 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات - مخابرات امن آموزشی پژوهشی هر دو 4 پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن
19643 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
19644 روزانه دانشگاه تهران تهران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
19645 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
19646 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 16 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19647 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی صدا آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19648 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی  تهران مخابرات امنیتی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
19649 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3
19650 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5
19651 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19652 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9
19653 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19654 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19655 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19656 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5
19657 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19658 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
19659 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5
19660 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4
19661 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19662 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
19663 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 6
19664 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7
19665 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10
19666 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 7
19667 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 15
19668 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19669 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19670 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19671 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
19672 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5
19673 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3
19674 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 1
19675 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 2
19676 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 21
19677 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
19678 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
19679 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
19680 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات - مخابرات امن آموزشی پژوهشی هر دو 3 پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن
19681 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19682 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
19683 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده فناوريهاي نوين
19684 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی صدا آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
19685 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19686 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19687 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19688 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات - مخابرات امن آموزش محور هر دو 40 پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن - آموزش محور
19689 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19690 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19691 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19692 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19693 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8
19694 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19695 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19696 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19697 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19698 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19699 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19700 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19701 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19702 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 43 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19703 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19704 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی فقط مرد 11 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19705 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
19706 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
19707 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19708 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19709 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19710 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19711 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19712 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19713 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19714 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19715 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19716 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19717 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19718 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19719 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردارجنگل- رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19720 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19721 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19722 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19723 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19724 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19725 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی هر دو 20
19726 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 20
19727 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی هر دو 20
19728 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19729 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
19730 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزش محور هر دو 30 آموزش محور
19731 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات - مخابرات امن آموزش محور هر دو 40 پذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطلاعات - مخابرات امن - آموزش محور