دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک در رشته مجموعه مهندسی برق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19889 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19890 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9
19891 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19892 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19893 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19894 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19895 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19896 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19897 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19898 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
19899 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19900 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19901 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19902 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
19903 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19904 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19905 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19906 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
19907 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
19908 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19909 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
19910 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
19911 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
19912 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
19913 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19914 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
19915 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
19916 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19917 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
19918 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
19919 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
19920 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
19921 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20