دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اصفهان در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20064 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20066 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20077 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20090 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20101 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20121 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20146 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
20147 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 5
20157 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
20160 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 7
20181 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
20194 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20196 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20205 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20216 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20224 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20240 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20257 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
20258 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20264 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20267 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال آموزشی پژوهشی هر دو 6
20276 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
20278 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20280 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20283 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20284 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20287 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20305 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20319 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20323 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20325 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد اصفهان صنایع پتروشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
20327 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 20
20334 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20336 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20339 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرآیند آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20340 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزش محور هر دو 10 آموزش محور