دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اصفهان در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20066 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20090 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20121 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20147 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 5
20181 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين
20196 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 2
20216 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 2
20240 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
20258 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20276 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 - محل تحصيل دانشكده علوم و فناوريهاي نوين