دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20053 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20068 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20092 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20166 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 9
20169 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20198 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
20218 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20288 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20295 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه