دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20094 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 30
20123 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20131 روزانه دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 6
20167 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20176 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20178 روزانه دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
20182 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20219 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 15
20242 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
20247 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 3
20271 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زیست پزشکی (بیومدیکال) آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20274 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
20275 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل دانشكده محيط زيست
20277 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی انرژیهای تجدید پذیر آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين